Stureparksvägen 5

Vi är nu stolta att hälsa vår nya hyresgäst Bring välkommen!
Bring är ett norskt post- och logistikföretag som även är ett av Nordens fyra största.

Denna anläggning finns på Groröds Industriområde i Uddevalla och den är lämplig för logistik/lager/omlastnings verksamhet.
Den totala tomten som ingår i hyran är ca 4400 m², den invändiga ytan för gods
är ca 780 m² och kontor och personalutrymmen består av 70 m².
Det finns 4 st väderskyddade lastintag och det är monterat värmeuttag för lastbilsuppställning.