Kurödsvägen 11 A-C

2014 förvärvade Tomas Grävare AB dessa fastigheter på Kurödsvägen 11 A-B.
I dagsläget hyr vi ut ca 1800 m² butik, lager och kontor till Mattbolaget som är golvförsäljare och till Kjellmans som är en trädgårdsbutik med alla maskiner och redskap för trädgården.

Kurödsvägen 11C
2014 nyproducerade vi en anläggning av en yta på 1000 m² till Cramo.
De hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin.