Utförda entreprenadarbeten i Uddevalla

Här följer ett antal bildexempel på olika typer av markarbeten som Tomas Grävare AB utfört under årens lopp.
Nybyggnationer av egna fastigheter där det börjar med allt från markarbeten till inflyttningsklara lokaler.
Vi utför en hel del arbeten på lekplatser och parkområden i Uddevalla. De kan bestå av gabionmurar med växtlighet runt murarna. Områden som är ljussatta av en mängd pollarebelysningar samt belysning mot gabionerna, anläggningsarbeten, plattsättning och div murar.
Anläggningsarbete, markarbete, plattsättning och murar vid villor, fastigheter, gångvägar, garageuppfarter mm.