Utförda entreprenadarbeten i Uddevalla

Här följer ett antal exempel på olika typer av markarbeten som Tomas Grävare AB utfört under årens lopp.
Det är även från våra egna nybyggnationer av fastigheter där det börjar med allt från markarbeten till inflyttningsklara lokaler.

4 År till! Vi har återigen fått Ramavtalet för Markarbeten för Uddevallahem.
Vilket innebär att vi utför markarbeten för deras räkning inom Uddevallakommun.
Det kan bestå av rivning av fastigheter, fiber -, vatten och avloppsarbeten, omdräneringar, byggande av lekplatser, plattsättning, murarbete mm som syns på bilderna.

Här följer även exempel från våra olika typer av arbeten som:
Anläggningsarbete, markarbete, plattsättning och murarbeten vid villor, fastigheter, gångvägar, garageuppfarter mm.

Se även våra senaste egna nybyggnationer, Svenseröd i Herrestad och Kultehagsvägen 11 A-B på Kuröd.