Färgaregatan Maj -20

Under maj – 20 utförde våra anställda ett mycket gediget och uppskattat markarbete vid fastigheten på Färgaregatan i Uddevalla.
Asfaltering gjordes senare.