Markprojekt i Uddevalla

Vi på Tomas Grävare AB äger ett antal markområden för byggnation och driver diverse bygg och utvecklingsprojekt. Vi ser en fortsatt efterfrågan och söker ständigt efter mark för att arbeta aktivt inom logistikmarknaden och kunna tillgodose våra potentiella hyresgäster med nybyggda hyreslokaler, för att tex ge dem möjlighet att etablera sig i Uddevalla.
I april 2019 avslutades ett markprojekt på Brunegårdsvägen 2D på Frölands Industriområde i Herrestad, Uddevalla. Det var 2 fastigheter bestående av 14 företagslokaler á 80 m² som uthyrdes direkt.

Nu har vi nyproducerat ytterligare 3 fastigheter med totalt 32 lager och företagslokaler i Uddevalla.
1 fastighet i Herrestad vid E6 på Svenseröd/Bången med 10 lager och företagslokaler som var klar 20-11-01.
På Kuröds Industriområde har vi byggt 2 fastigheter med 22 lager och företagslokaler och de var klara 21-02-01.

Vi har nu utökat och har ca 50 000 m² ledig mark uppdelat på 4-5 ytor i Herrestad vid Svenseröd, Bången och Geddeknippeln.
Där har vi påbörjat markarbetet för en Padelhall på ca 2 400 m² som kommer att innehålla 6 dubbelbanor, 2 enkelbanor, relaxavdelning och lounge.
Vi har även startat ytterligare en nyproduktion av 1 fastighet bestående av 7 st företagslokaler á 95 m². Dessa lokaler beräknas finnas klara för uthyrning 220201.

Vi har även flera stora lediga ytor för div användningsområden på Frölands Industriområde, Frölandsvägen och Friggavägen, som har ett utmärkt läge med direkt anslutning till Frölandshamnen. Ytorna är lämpliga för industritomt, lager, logistik, upplag, uppställning eller parkering.
Hyr mark för uppställning och förvaring med anpassningsbara storlekar.
Ytorna ligger nära Riksväg 44 och det är endast 2,5 km till vältrafikerade E6:an som går mellan Göteborg – Oslo.
Det är ett mycket bra strategiskt läge med 8,5 mil till Göteborg och 10,5 mil till Norge.
Avståndet till Uddevalla är 3 km och även 3 km till Torps Köpcentrum.

Här nedan hittar ni de markprojekt som är på gång hos oss just nu.
Förhoppningsvis har vi det som ni söker för att uppfylla era behov.
Vi bygger och hyr ut till er! Är ni på gång att etablera er i Uddevalla?
Vi skapar utrymme och anpassar oss för att ni skall kunna utveckla er verksamhet.
Söker ni en logistikfastighet? Hur stor lokal behöver er verksamhet?
Välkommen att ta kontakt med oss!

Nyproduktion/Industritomt/Logistikfastighet/Etablera i Uddevalla.

I Herrestad vid Torp Köpcentrum, IKEA och E6 i Uddevalla har vi nu utökat och har en ledig markyta på ca 50 000 m² uppdelat på 4-5 ytor vid Svenseröd, Bången och Geddeknippeln.
Där pågår markarbetet för en nybyggnation av en anläggning på ca 2 400 m². En Padelhall för Padelborgen AB. Den kommer att innehålla 6 dubbelbanor, 2 enkelbanor, relaxavdelning och lounge.
Vi har också påbörjat markarbetet för att nyproducera ytterligare 1 fastighet bestående av 7 st företagslokaler á 95 m².

Här direkt vid E6 i Uddevalla har vi utvecklat en fantastisk möjlighet till nybyggnation med ett mycket bra, gynnsamt, geografiskt och strategiskt läge.
Hyr för industritomt, lager, logistik eller handel i ett expansivt område med ökad efterfrågan.
Söker ni logistikanläggning för er verksamhet? Hur stor lokal behöver er verksamhet?

På en del av ytan avslutade vi en hallbyggnation av 10 lager/företagslokaler på 80 och 95 m². Fastigheten stod klar 20-11-01. Alla lokaler är uthyrda.

På övriga ytor finns stora möjligheter till att uppföra lokaler till er verksamhet. Dessa ytor kan passa för blandverksamheter inom handel/industri/lager/logistik för att möta marknadens efterfrågan i detta gynnsamma expansiva område.

Vill du veta mer?

Uppställnings- eller Etableringsyta
Frölands Industriområde

Här på Frölands Industriområde i Uddevalla, Herrestad har vi ledig uppställning- eller etableringsyta som består av ca 5 850 m².
Den har ett utmärkt läge med direkt anslutning till Frölandshamnen.
Hela ytan har tidigare varit uthyrt till ett åkeri som uppställningsplats för lastbilar mm.
Hela ytan på 5 850 m² är asfalterad och helt inhägnad med permanent staket och grindar.
Det finns gatubelysning, el, vatten och avlopp.

Fastigheten är lämplig för parkering, uppställning, upplag men även till lager, logistik eller industritomt.
Hyr yta för uppställning och förvaring med anpassningsbara storlekar.
Detta är etableringsmöjligheter för företag med div användningsområden för att vi tillsammans skall utveckla denna lediga yta i Uddevalla.

Tomten ligger nära Riksväg 44 och det är endast 2,5 km till vältrafikerade E6:an som går mellan Göteborg – Oslo.
Det är ett mycket bra strategiskt läge med 8,5 mil till Göteborg och 10,5 mil till Norge.
Avståndet till Uddevalla är 3 km och även 3 km till Torps Köpcentrum.
Ett attraktivt läge för framtidens logistik.

Kontakta Tomas för visning och mer information 070-6372100 el tomas@tomasgravare.se

Industritomt/Etableringsyta
Frölands Industriområde

Här på Frölandsvägen på Frölands Industriområde i Herrestad, Uddevalla har vi en fastighet med ledig industrimark som består av 6 625 m².
Söker ni mark för etablering i Uddevalla?
Fastigheten är lämplig för industritomt, lager, logistik, upplag, uppställning eller parkering.
Hyr mark för uppställning och förvaring med anpassningsbara storlekar.

Eller hyr nybyggt! Vi bygger och hyr ut till Er! Etableringsmöjligheter för företag med div användningsområden där vi tillsammans kan utveckla denna lediga industrimark i Uddevalla.

Den har ett utmärkt läge med direkt anslutning till Frölandshamnen.
Tomten ligger nära Riksväg 44 och det är endast 2,5 km till vältrafikerade E6:an som går mellan Göteborg – Oslo.
Det är ett mycket bra strategiskt läge med 8,5 mil till Göteborg och 10,5 mil till Norge.
Avståndet till Uddevalla är 3 km och även 3 km till Torps Köpcentrum.
Ett attraktivt läge för framtidens logistik.