Markprojekt i Uddevalla

Vi på Tomas Grävare AB äger ett antal markområden för byggnation och driver diverse bygg och utvecklingsprojekt. Vi ser en fortsatt efterfrågan och söker ständigt efter mark för att arbeta aktivt inom logistikmarknaden och för att kunna tillgodose våra potentiella hyresgäster med nybyggda hyreslokaler, att tex ge dem möjlighet att etablera sig i Uddevalla.

Under 2020 – 2021 nyproducerade vi ytterligare 3 fastigheter.
1 fastighet på Herrestads Torsberg 819 vid E6 och Svenseröd med 10 lager och företagslokaler som stod klara 20-11-01.
2 fastigheter på Kuröds Industriområde med 22 lager och företagslokaler som var inflyttningsklara 21-02-01.

Under 2021 – 2022 fortsatte vi med byggnationer nu inom området Herrestads Torsberg.
Vi nyproducerade 1 egen fastighet på Herrestads Torsberg 817 bestående av 7 st företagslokaler á 95 m² som stod klara 2022-02-01.
Samtidigt byggde vi även 1 st höghall á 2 200 m².

Nu 2023 har vi nyproducerat ytterligare 1 fastighet på Herrestads Torsberg 818 bestående av 9 st företagslokaler á 95 m², den är nu inflyttad och klar 2023-11-01.

Här vid E6 i närhet av handelsområdet Torp, har vi utökat och har nu ytterligare ca 50 000 attraktiv ledig mark och etableringsytor med ett unikt läge om båda sidor av motorvägen. Även detta är inom området Herrestads Torsberg, Svenseröd, Bången och Geddeknippeln. Här erbjuder vi flera aktörer att etablera sig inom ett attraktivt läge. Vi bygger och hyr ut till er!

Vi har ytterligare en stor ledig yta för div användningsområden på Frölands Industriområde, Frölandsvägen, som har ett utmärkt läge med direkt anslutning till Frölandshamnen. Ytan är lämplig som industritomt, lager, logistik, upplag, uppställning eller parkering. Vill ni hyra nybyggt?

Vi skapar utrymme och med flexibla kundanpassade lösningar hjälper vi er att hitta er nästa lokal, där ni kan utveckla er verksamhet. Ska ni etablera er i Uddevalla? Söker ni en logistikfastighet?
Välkommen att ta kontakt med oss!
Tomas Grävare 070-6372100 eller tomas@tomasgravare.se

Etablera/Industritomt/Logistikfastighet i Uddevalla.

Vid Herrestads Torsberg vid Torp Köpcentrum, IKEA och E6 i Uddevalla har vi nu utökat och har ytterligare attraktiv ledig mark och etableringsyta på ca 50 000 m² med ett unikt läge om båda sidor av E6, uppdelat på 4-5 ytor vid Torsberg, Svenseröd, Bången och Geddeknippeln.

På dessa ytor finns utmärkta lägen för affärsverksamhet inom logistik, lager eller industri.
Med flexibla lösningar hjälper vi er att bygga nytt och skapa er nästa lokal eller fastighet.
Vill du veta mer?

Industritomt/Etableringsyta
Frölands Industriområde

Här på Frölandsvägen på Frölands Industriområde i Herrestad, Uddevalla har vi en fastighet med ledig industrimark som består av 6 625 m².
Söker ni mark för etablering i Uddevalla?
Fastigheten är lämplig för industritomt, lager, logistik, upplag, uppställning eller parkering.
Hyr mark för uppställning och förvaring med anpassningsbara storlekar.

Hyr nybyggt! Vi bygger och hyr ut till Er! Etableringsmöjligheter för företag med div användningsområden där vi tillsammans kan utveckla denna lediga industrimark i Uddevalla.

Den har ett utmärkt läge med direkt anslutning till Frölandshamnen.
Tomten ligger nära Riksväg 44 och det är endast 2,5 km till vältrafikerade E6:an som går mellan Göteborg – Oslo. Det är ett mycket bra strategiskt läge med 8,5 mil till Göteborg och 10,5 mil till Norge.
Avståndet till Uddevalla är 3 km och även 3 km till Torps Köpcentrum.
Ett attraktivt läge för framtidens logistik.