Om Tomas Grävare AB i Uddevalla

Vår verksamhetsidé firar 30 ÅR!

Fastighetsuthyrning

Tomas Grävare AB i Uddevalla är numera även ett fastighetsbolag som bygger företagslokaler och som hyr ut lokaler/fastigheter. Vår fastighetsuthyrning är främst inom industri, lager, logistik, handel, butik och kontors lokaler i Uddevalla.
Byggnation av fastigheter för uthyrning utföres kontinuerligt i verksamheten.
Företaget äger och förvaltar ca 32 600 m² under tak.
Denna del, Tomas Grävare AB Fastighet är miljödiplomerad i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Entreprenadverksamhet

Tomas Grävare AB:s verksamhet är att utföra anläggningsmaskintjänster genom uthyrning av anläggningsmaskiner med förare med branschmässig kompetens och kvalitet i utförandet. Verksamhetsområdet är där kund önskar få utfört en tjänst, främst inom Västra Götalands Län.

Historik

I år firar Företaget Tomas Grävare AB 30 ÅR!  1989 – 2019.
1989 startade Tomas Carlsson företagets entreprenadverksamhet och sedan har företaget successivt växt.
2004 gjordes det första fastighetsköpet, fastigheten på Kurödsvägen 24 B och där har vi idag vårt kontor.
Vid senaste bokslutet omsatte företaget 41 miljoner och verksamheten sysselsätter 8 anställda.
Verksamhetsområdet inom entreprenad är där kund önskar få utfört en tjänst, främst inom Västra Götalands Län.
Fastighetsbolagets verksamhetsområde är i Uddevalla.

Företaget är medlem i Branschorganisationerna Maskinentreprenörerna och Fastighetsägarna och följer deras policy. Vi är även delägare i SAF och innehar kvalitetsmanual.

Tomas Grävare AB i Uddevalla har under fjorton perioder tilldelats AAA-diplom, nu senast under perioden 2008-2018. Detta garanterar ett välskött företag som klarar att uppfylla garantiåtaganden. Alla företag i Sverige bedöms kontinuerligt när det gäller ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga i förhållande till sin storlek. Resultatet redovisas i form av en kreditratning, där ”AAA” står för högsta kreditvärdighet i en skala på sju steg.
För att få kreditratning ”AAA” ställs det stora krav.

2016 blev Tomas Carlsson med sitt företag Tomas Grävare AB, utsedd till årets företagare. Priset utdelades av, Företagarna i samarbete med Uddevalla Kommun.

Vi har 2018, även tilldelats UC Certifikat som Platinaföretag, vilket visar att vårt företag har haft högsta kreditvärdighet Guld i fem år, 2013 – 2018.