VY Buss/ Nettbuss byggnation

Anläggningen ligger på Frölands Industriområde, Brunegårdsvägen 2A i Uddevalla och den upptar ca 4 000 m² av den totalt inköpta 14 000 m² tomtyta.

Tomas Grävare AB fick förtroendet att bygga och hyra ut på långtidskontrakt till bussbolaget Nettbuss, numera VY Buss. 2016-05-16 lämnade vi över fastigheten efter utsatt tid.

VY Buss är ett norskt bolag med verksamhet i Sverige och som har en av sina depåer här hos oss.

Här nedan kan ni följa byggnationen som startade december 2015.