Uddevallahem, Ramavtal Markarbeten

4 år till!
Under 20 års tid har vi haft Ramavtal när det gäller markarbeten för Uddevallahem.
Och nu 2020, fick vi avtalet i 4 år till!
Vi utför markarbeten för Uddevallahems bostadsstiftelse som verkar i Uddevalla kommun och har ca 4500 lägenheter.
Det innebär att vi river fastigheter, som under våren -20 på Kv. Bastionen/Strömstadsvägen 37, där det är Uddevallahems ambition att bygga fler lägenheter.
Vi gör omdräneringar, utför vatten och avloppsarbeten, plattläggning, murarbeten, handikapp anpassar, asfalterar, bygger lekplatser mm.