Uddevallahem, Ramavtal Markarbeten

4 år till!
Under 20 års tid har vi haft Ramavtal när det gäller markarbeten för Uddevallahem.
Och 2020, fick vi avtalet i 4 år till!
Vi utför markarbeten för Uddevallahems bostadsstiftelse som verkar i Uddevalla kommun och har ca 4500 lägenheter.
Under sensommaren/hösten 2021 utförde vi ett stort markarbete på Svedjestråket.
Vi byggde nya brandvägar på Tallvägen under våren 2021 vilket innebar markarbeten med stenläggningar mm.
Våren 2020 rev vi fastigheten på Kv. Bastionen/Strömstadsvägen 37, där nu Uddevallahem bygger fler lägenheter.
Vi gör omdräneringar, utför vatten och avloppsarbeten, plattläggning, murarbeten, handikapp anpassar, asfalterar, bygger lekplatser mm.