Uddevallahem, Ramavtal Markarbeten

4 år till!
Under 20 års tid har vi haft Ramavtal när det gäller markarbeten för Uddevallahem.
Och 2020, fick vi avtalet i 4 år till!
Vi utför markarbeten för Uddevallahems bostadsstiftelse som verkar i Uddevalla kommun och har ca 4 700 lägenheter.
Under 2022 – 2023 gjordes div arbeten på bl a Hyggestråket, Myntet, Skogslyckan, Tureborg, Kurveröd och Ljungskilehem.
Det var tex schaktarbeten vid byggnation, asfaltering, vattenläcka eller vid installation av fjärrvärme, avlopp, fiber eller vatten.
Sensommaren/hösten 2021 utförde vi ett stort markarbete inom bostadsområdet på Svedjestråket som innebar utmaningar för alla. Boende och yrkesgrupper var alla tvungna att hjälpas åt med säkerhet och risker kring avspärrningar, arbetsmetoder, arbetsmiljö mm.
Vi byggde nya brandvägar på Tallvägen under våren 2021 vilket innebar markarbeten med stenläggningar mm. Se bild ovan.
Våren 2020 rev vi fastigheten på Kv. Bastionen/Strömstadsvägen 37, där Uddevallahem byggt lägenheter.
Vi gör omdräneringar, utför vatten och avloppsarbeten, plattläggning, murarbeten, handikapp anpassar, asfalterar, bygger lekplatser mm.