Nybyggnation/Markarbete

Svenseröd/Herrestad 

Denna nybyggnationer pågick under 2020.
Den bestod av 1 fastighet med 10 st lager/företagslokaler på en av tomterna på Svenseröd vid Bången och E6, centralt beläget i Herrestad vid Torp Köpcentrum och IKEA.
I maj -20, påbörjade vi markarbetet inför nybyggnationen av 10 st a´80 m², 95 m² och 175 m².
Plattan gjöts i juni och i augusti startade byggnationen av hallen.
20-11-01 var byggnationen klar och våra hyresgäster kunde flytta in.
Vi har erbjudit olika alternativ:
Alt 1. Lagerlokal på 80 m² med invändigt mått 6 m x 13.3 m med port 3.5 m x 3.5 m och med gångdörr.
Alt 2. Företagslokal på 95 m². Som är 80 m² inkl personalutrymme på ca 15 m². Personalutrymmet innehåller köksdel och toalett. Ovanpå personaldelen får man då tillgång till ytterligare 15 m² entresolplan.
Alt 3. Företagslokal 175 m². Sammanslagning av lokalerna 80 m² + 95 m².
Lokalerna innehåller: Ljus i tak. Kallvatten med utslagsback. Ett antal 220V uttag och 1 st 16A uttag. Fiber. Luftvärmepump som uppvärmning. Maskinell snöröjning och sandning ingår. Fastighetsskatt ingår.

Följ delar av vår nybyggnation nedan.