Björbäcksvägen 8

I denna fastighet hyr vi ut 1 100 m² till kontor och lagerlokaler.
Under 2008 gjorde vi  en nyproduktion av ca 400 m² och då renoverades även större delen av den befintliga byggnaden.

Tomas Grävare AB´s hyresgäster här är är bl a EBE Torkteknik, Inflo Ventilationsservice, US Car Parts Uddevalla och Leeway.