Björbäcksvägen 8

I denna fastighet hyr vi ut 1 100 m² till kontor och lagerlokaler.
Under 2008 gjordes en nyproduktion av ca 400 m² och då renoverades även större delen av den befintliga byggnaden.

Tomas Grävare AB´s hyresgäster här är är bl a EBE Torkteknik AB, Inflo Ventilationsservice AB, US Car Parts Uddevalla AB och Leeway AB.