Kurödsvägen 24 B

På detta flygfoto får man en helhetsbild av våra fastigheter på Kurödsvägen.
I mitten av bilden ligger fastigheten Kurödsvägen 24B och till höger Kurödsvägen 24.

Inom denna fastighet har vi totalt ca 2 400 m² industrihall samt ca 500 m² kontorsyta.
Stora delar av fastigheten hyrs ut till bl a PIMAB och Avarn Security.

Här på området inryms även vår egen verksamhet, Tomas Grävare AB med våra lokaler som tex kontor, verkstad, lager och uppställningsytor.

Uppställningsyta/plats lediga här på innergården.
Vi har ledig uppställningsplats för lastbil och en ledig uppställningsyta i en 20 fots container, inom inhägnat område för uthyrning omgående.
Kontakta Tomas 070-637 21 00 för mer information och visning.