Kurödsvägen 24 B

På detta flygfoto får man en helhetsbild av våra fastigheter på Kurödsvägen.
I mitten av bilden ligger fastigheten Kurödsvägen 24B och till höger Kurödsvägen 24.

Inom denna fastighet har vi totalt ca 2 400 m² industrihall samt ca 500 m² kontorsyta.
Här hyr vi ut stora delar av fastigheten till bl a PIMAB och Nokas Security AB.

Inom detta område inryms även vår egen verksamhet, Tomas Grävare AB med våra lokaler som tex kontor, verkstad, lager och uppställningsytor.

Ledigt kontor
Just nu har vi ett ledigt kontorsrum i våra egna lokaler här på Kurödsvägen 24B.
Ni är välkomna att dela våra gemensamma utrymmen med oss.
Kontakta Tomas 070-637 21 00 för mer detaljerad information och visning.