Kurödsvägen 24 B

På detta flygfoto får man en helhetsbild av våra fastigheter på Kurödsvägen.
I mitten av bilden ligger fastigheten Kurödsvägen 24B, till höger Kurödsvägen 24 och även till vänster Kurödsvägen 26 som numera finns i vår ägo.

Denna fastighet var den första i vår ägo, den förvärvades 2004.
Inom denna fastighet har vi totalt ca 2 400 m² industrihall samt ca 500 m² kontorsyta.
Stora delar av fastigheten hyrs ut till bl a PIMAB och Avarn Security.

Här inryms även vår egen verksamhet, Tomas Grävare AB med våra lokaler som kontor, verkstad, lager och uppställningsytor.

Här inom området finns ledig uppställningsyta.
Läs mer under lediga lokaler.
Kontakta Tomas 070-637 21 00 för mer information och visning.