Kurödsvägen 24 B

På detta flygfoto får man en helhetsbild av våra fastigheter på Kurödsvägen.
I mitten av bilden ligger fastigheten Kurödsvägen 24B och till höger Kurödsvägen 24.

Inom denna fastighet har vi totalt ca 2 400 m² industrihall samt ca 500 m² kontorsyta.
Stora delar av fastigheten hyrs ut till bl a PIMAB, Avarn Security och Uddevalla Plåt & Ventilation.

Här inryms även vår egen verksamhet, Tomas Grävare AB med våra lokaler som kontor, verkstad, lager och uppställningsytor.

Här inom området har vi en ledig Företagslokal/Verkstad och en ledig uppställningsyta.
Läs mer under lediga lokaler.
Kontakta Tomas 070-637 21 00 för mer information och visning.