Björbäcksvägen 7

Vi nyproducerade denna anläggning och den stod klar våren 2011.
Hela anläggningen är 1 600 m²  och består av verkstad, lager och kontor.

Fastigheten är i sin helhet uthyrd av Tomas Grävare AB till Bewa Intraf Fordonsteknik  som är ett av Sveriges ledande företag inom taxi-/färdtjänstbyggnationer. De bygger och inreder arbetsfordon, sjuktransporter, specialfordon samt anpassar fordon för människor med funktionshinder.