Björbäcksvägen 7

Anläggningen stod klar våren 2011 och här hyr vi ut 1 600 m² till verkstad, lager och kontor.

Fastigheten är i sin helhet uthyrd av Tomas Grävare AB till Bewa Intraf Fordonsteknik AB som är ett av Sveriges ledande företag inom taxi-/färdtjänstbyggnationer. De bygger arbetsfordon, sjuktransporter, specialfordon samt anpassar fordon för människor med funktionshinder. De inreder även skolbussar, fordon för transport av funktionshindrade för kommuner, assistansbolag mm.