Björbäcksvägen 7

Denna anläggning nyproducerade vi och den stod klar våren 2011.
Hela anläggningen är 1 600 m²  och består av verkstad, lager och kontor.

Fastigheten är i sin helhet uthyrd av Tomas Grävare AB till Bewa Intraf Fordonsteknik  som är ett av Sveriges ledande företag inom taxi-/färdtjänstbyggnationer. De bygger arbetsfordon, sjuktransporter, specialfordon samt anpassar fordon för människor med funktionshinder. De inreder även skolbussar, fordon för transport av funktionshindrade för kommuner, assistansbolag mm.