Vy Buss

Brunegårdsvägen 2A

Inflyttning 20160516. Nyproduktion för Nettbuss, numera Vy Buss.
Yta på 640 m². Depå för personal/kontor och bussuppställningsplats
med tvätt och översynshall.
www.vy.se