Bewa Intraf Fordonsteknik AB

Björbäcksvägen 7

Inflyttning 2011. Nyproduktion.
Fr o m Augusti 2018 hyr de numera hela fastigheten.
Verkstad och kontors yta, 1300 m²
www.bewaintraf.com