ENERCON Energy Converter AB

Skalbanksvägen 4D

Inflyttning Juli 2018. Nyproduktion.
Avflyttad vår fastighet på Björbäckvägen 7, där de varit hyresgäst sedan 2012.
Yta på 384 m² bestående av lager och personalytor.
Företaget arbetar med vindkraftverk.
www.enercon.se