Sjuntorp rivning

En bildserie dag för dag över en brandrivning i Sjuntorp där allt sorterades i olika återvinningsbara sorter tex. skrot för sig, trä, tegel, miljöfarligt, skräp, o.s.v. Fabrikens yta var ca 3500 m² och bestod av spinneri och bilverkstad. Arbetet inklusive tippavgifter utfördes till fast pris.