Rågårdsvik rivning

Våren 2009 rev vi det gamla pensionatet i Rågårdsvik i Grundsund och sedan utförde vi markarbetet inför byggnationen av 10 st villor.