Gransäter rivning

Vid rivningen av Gransäter i Trollhättan, som utfördes vid årsskiftet 2006-2007, följdes en strikt rivningsplan, det vill säga att maximalt av husets innehåll skulle återvinnas.
I listan nedan kan man se en redogörelse för de olika mängderna material som återvanns samt hur mycket som transporterades till återvinnings-
station för vidare sortering.
Efter att vi nu har fått alla vikter kan vi konstatera att 95% av den totala vikten av huset har återvunnits av oss. Endast 5% som motsvarande ca. 130 ton fraktades vidare för ytterligare sortering i sorteringsanläggningen på Sita.
Under listan kan man följa hur arbetet fortskred.

Material Mängder
Blandskrot 75,46 ton
Balkskrot 85,45 ton
Aluminium valsad 560 kg
Aluminium omålad 1 160 kg
Koppar 756 kg
Aluminium/kopparkyl 931 kg
Blandkabel 579 kg
Kopparkabel 348 kg
Rostfritt 505 kg
Mässing prima 220 kg
Elavfall 380 kg
Tryckimpregnerat 5 300 kg
Byggavfall 131,61 ton
Trärent 68,9 ton
Lysrör 150 st.
Glödlampor 30 st.
Lågenergilampor 30 st.
Batteri 5 kg
Kondensatorer 7 kg
Termometrar 10 st.
Tanksanering 300 l