Herrestads Torsberg 820

Här är en av våra senaste byggnationer som är en höghall á 2400 m².
Anläggningen ligger på Herrestads Torsberg 820 i Herrestad på Svenseröd vid E6, centralt beläget i Herrestad i närhet av Torp Köpcentrum och IKEA.

Höghallen är en nybyggnation och anläggningen är 2 400 m², med stora möjligheter.

Byggnationen av anläggningen startade under hösten 2021 och under tiden har vi gjort förbättringar av området tack vare ytterligare inköpt mark. Vi har bl a byggt om och gjort en ny infartsväg, parkeringsplatser mm. Detta  innebär att det kommer att bli mycket bättre i framtiden för all trafik i området.

Lokalvägen mot E6 är i direkt anslutning med utfart mot E6 söderut vid IKEA ca 2 km eller norrut 3 km med utfart på E6 vid Hogstorp. Det tar 2 min till IKEA på Östra Torp Handelsplats och till Torp Köpcentrum som fortsätter att expandera.

Herrestad är ett starkt växande handelsområde. Det är ett strategiskt bra läge, 8,5 mil till Göteborg och 10,5 mil till Norge.