Nybyggnation/Markarbete  av Företagslokaler och Höghall i Herrestad

Direkt vid E6, i Herrestads Torsberg, vid Torp Köpcentrum och IKEA har vi ca 50 000 m² ledig mark uppdelad på 4-5 ytor för etablering och byggnationer. Allt finns tillgängligt i samma område vid E6 i Herrestad kring Torsberg, Svenseröd, Bången och Geddeknippeln.
Här inom samma område har vi utfört flera nybyggnationer.
De startade under sommaren 2021, plattorna gjöts i september och bestod av 1 fastighet och 1 anläggning.
Fastigheten på Herrestads Torsberg 817, var en egen nyproduktion av en hall bestående av 7 st företagslokaler á 95 m². Den stod klar 2022-02-01 och alla lokaler är uthyrda.
Vi byggde även en anläggning/höghall på 2 200 m² på Herrestads Torsberg 820.

Vi har nu gjort en förbättring av området tack vare ny inköpt mark. Vi har bl a byggt om och gjort en ny  infartsväg, något som kommer att bli mycket bättre i framtiden för all trafik.

Följ våra nybyggnationer för både höghall och företagslokaler nedan.
Är ni intresserade av området och söker mark/yta för byggnation i Herrestad?
Kontakta Tomas, 070-6372100 el tomas@tomasgravare.se