Lekpark med gabionmurar

Under 2013 uppförde vi en lekplats med tillhörande parkområde på Serenadvägen i Uddevalla.
Ytterområden består av gabionmurar med mycket växtlighet runt murarna. Området är ljussatt av en mängd pollarebelysningar samt belysning mot gabionerna. Växtlighet- samt ljusarbeten är ännu ej slutförda när bilder togs.