Svenseröd/Herrestad/E6/Torp Köpcentrum

En av våra senaste nybyggnationer i Uddevalla, består av 1 fastighet med 10 st lager/företagslokaler på en av tomterna på Svenseröd vid E6 centralt beläget i Herrestad vid Torp Köpcentrum och IKEA.
Inflyttning 20-11-01.

6 kvar att hyra! Vi har redan hyrt ut 3 företagslokaler och 1 lagerlokal.

OBS! Eftersom fastigheten på Svenseröd fortfarande är under byggnation, är alla bilder som visas på lokaler från våra tidigare nybyggnationer av våra liknande fastigheter på Skalbanksvägen  4 D och Brunegårdsvägen 2 D. Se våra Fastigheter.

Se bilder nedan för olika storlekar på lokaler.

Vi är nu inne i slutfasen av nybyggnationen av dessa 10 lokaler i Herrestad inför inflyttning 201101.
Hallbyggnationen här i Uddevalla på Svenseröd i Herrestad består av 10 st a´80 m², 95 m² och 175 m². Vi kan bygga eller slå ihop fler lokaler till en ännu större yta om ni behöver det!
Vi har flera olika alternativ att välja på:

Alt 1. Lagerlokal på 80 m² med invändigt mått 6 m x 13.3 m med port 3.5 m x 3.5 m och med gångdörr.
Kallhyra: 3.900 :- ( 585 kr/m²/år).
El: Fastkostnad 130 kr/mån. Förbrukningskostnad 1.45 kr/kWh.
Vatten och avlopp: 175 kr/mån.
Alla priser exkl moms.

Alt 2. Företagslokal på 95 m². Som är 80 m² inkl personalutrymme på ca 15 m². Personalutrymmet innehåller köksdel och toalett. Ovanpå personaldelen får man då tillgång till ytterligare 15 m² entresolplan.
Kallhyra: 4.950:- ( 625 kr/m²/år).
El: Fastkostnad 130 kr/mån. Förbrukningskostnad 1.45 kr/kWh.
Vatten och avlopp: 245 kr/mån.
Alla priser exkl moms.

Alt 3. Företagslokal 175 m². Sammanslagning av lokalerna 80 m² + 95 m².
Kallhyra: 8.850:- ( 607 kr/m²/år).
El: Fastkostnad 260 kr/mån. Förbrukningskostnad 1.45 kr/kWh.
Vatten och avlopp: 300 kr/mån.
Alla priser exkl moms.

Lokalerna innehåller:
Ljus i tak. Kallvatten med utslagsback. Ett antal 220V uttag och 1 st 16A uttag. Fiber. Luftvärmepump som uppvärmning. Yta med ca 10 m utanför port ingår i lokalhyran. Maskinell snöröjning och sandning ingår. Fastighetsskatt ingår.

Byggnationen beräknas vara klar 20-11-01.

Här nedan finns bilder och information om alla lager/företagslokalers storlek, kostnader mm.
Om ni vill skriva ut ett prospekt. Klicka här för pdf.
Mindre avvikelser från bilder kan förekomma och alla bilder är från våra tidigare nybyggnationer av våra liknande fastigheter.

För att ni skall se vilka lokaler som är lediga, hur de är fördelade och för att lättare kunna välja en lokal som passar er, så finns här ritning på hallen och situationplan. Klicka här för pdf.

Lokalvägen mot E6 är i direkt anslutning med utfart mot E6 söderut vid IKEA ca 2 km
eller norrut 3 km med utfart på E6 vid Hogstorp. Det tar 2 min till IKEA på Östra Torp Handelsplats och till Torp Köpcentrum som fortsätter att expandera.

Herrestad är ett starkt växande handelsområde. Det är ett strategiskt bra läge, 8,5 mil till Göteborg och 10,5 mil till Norge.

Se övergripande bilder på området Svenseröd. Det finns fler ytor och tomter för byggnation. Denna nybyggnation är på tomt B. Finns intresse av övriga tomter? Läs under fliken: Svenseröd/Herrestad/E6/Torp Etableringsyta

Byggbilder från nyproduktionen finns här: Utförda arbeten

Vi håller även på att bygga ytterligare 22 st liknande lager/företagslokaler på Kuröds Industriområde  i Uddevalla som beräknas vara färdiga 21-02-01.
Läs under fliken: Kultehagsvägen

Vi har bara möjlighet att hyra ut till företag.
Behövs större lokal? Vi kan slå ihop flera lokaler för att ni skall få den ytan som ni behöver.
Kontakta Tomas för mer information, de olika möjligheterna till sammanslagning av lokaler och visning 070-6372100.

Mindre avvikelser från bilder kan förekomma.

Här nedan exteriörbilder från liknande fastighet på Brunegårdsvägen 2 D.

Alt 1. Här nedan bilder från liknande lagerlokal på 80 m² med invändigt mått 6 m x 13.3 m med port 3.5 m x 3.5 m och med gångdörr.
Kallhyra: 3.900 :- ( 585 kr/m²/år).
El: Fastkostnad 130 kr/mån. Förbrukningskostnad 1.45 kr/kWh.
Vatten och avlopp: 175 kr/mån.
Alla priser exkl moms.

Här nedan bilder på liknande lokal:
Alt 2. Företagslokal på 95 m². Som är 80 m² inkl personalutrymme på ca 15 m². Personalutrymmet innehåller köksdel och toalett. Ovanpå personaldelen får man då tillgång till ytterligare 15 m² entresolplan.
Kallhyra: 4.950:- ( 625 kr/m²/år).
El: Fastkostnad 130 kr/mån. Förbrukningskostnad 1.45 kr/kWh.
Vatten och avlopp: 245 kr/mån.
Alla priser exkl moms.

Här nedan bilder på liknande lokal:
Alt 3. Företagslokal 175 m². Sammanslagning av lokalerna 80 m² + 95 m².
Kallhyra: 8.850:- ( 607 kr/m²/år).
El: Fastkostnad 260 kr/mån. Förbrukningskostnad 1.45 kr/kWh.
Vatten och avlopp: 300 kr/mån.
Alla priser exkl moms.